احسان یزدان پناه

مدرس و سخنران 
دوره های خودشناسی و توسعه فردی
دوره های مدیریتی

مشاور و مربی 
خودشناسی و توسعه فردی 
مشاور توسعه سازمانی

سوابق سخنرانی و تدریس

تدریس و سخنرانی دوره های مختلف در سازمانهای دولتی و خصوصی
همکاری با سازمان صدا و سیما، بانک مهر، وزارت ارشاد، اداره برق تهران، بنیاد مستضعفان، گوشتیران‏، اداره پست البرز‏، نیازمندی های روزنامه جام جم قم، گروه شرکتهای برتر، مجله اینترنتی برترینها، مجله ایده آل‏، مرکز مشاوره نیک اندیشان، کلیک یاب، زورق، آلومات آریا، مجله ساناز سانیا، گروه اقتصاد سنگ اصفهان و ده ها سازمان دیگر

دوره های خودشناسی و روانشناسی

دوره TA تحلیل رفتار متقابل
دوره شناخت و تغییر پیش نویس زندگی
دوره شخصیت شناسی انیاگرام
کارگاه تغییر نگرش و هویت برنده
دوره تئوری انتخاب
کارگاه اعتماد به نفس
دوره شناخت و رشد عزت نفس
کارگاه مهارتهای ارتباط موثر
کارگاه زبان بدن
کارگاه الگوی رفتار قاطع
کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج

دوره های سازمانی

دوره رهبری و مدیریت
دوره تغییر نگرش و هویت برنده
کارگاه شخصیت شناسی و مدیریت منابع انسانی
کارگاه مهارت های تفکر (تفکر انتقادی و تحلیلی، حل مساله و سایر)
کارگاه مهارت های عملکرد (اجرای چریکی و اجرای نظام مند)
کارگاه مهارت های ارتباط موثر
کارگاه رفتار جرات مندانه
مدیریت بحران
کارگاه زبان بدن
کارگاه اصول و فنون مذاکره
کارگاه اصول مذاکره با افراد قدرت طلب
کارگاه روانشناسی فروش 
کارگاه روانشناسی ارتباط با مشتریان
کارگاه احیا مشتریان ناراضی
دلایل روانشناختی نارضایتی مشتریان
احسان یزدان پناه

احسان یزدان پناه

دانش آموخته حوزه مدیریت و روانشناسی
حدود 18 سال و هزاران ساعت سابقه تدریس و سخنرانی در مراکز مشاوره‏، سازمانهای خصوصی و دولتی
در حوزه های خودشناسی و روانشناسی، مهارت های ارتباطی و توسعه فردی  مانند TA، شخصیت شناسی و سایر
در حوزه بازاریابی و فروش، اصول و فنون مذاکره
در حوزه سازمانی مانند رهبری، مدیریت منابع انسانی و انگیزش، مدیریت بحران و سایر